שירות עצמי

OR INSURANCE

איילון – העתק ביטוח חובה לרכב
שחזור תעודת חובה באזור האישי באתר איילון

איילון – העתק פוליסה
קבלת העתק פוליסה באזור האישי באתר איילון

איילון – אישור העדר תביעות (עבר ביטוחי) לרכב
קבלת אישור העדר תביעות (עבר ביטוחי) באזור האישי באתר איילון

איילון – וויתור כיסוי רעידת אדמה – דיגיטלי
ביטול כיסוי נזק רעידת אדמה – ימולא דיגיטלית. ניתן לחתום על המסך

איילון – וויתור כיסוי רעידת אדמה – PDF
ביטול כיסוי נזק רעידת אדמה – להדפסה

איילון – החלפת רכב
הגשת טופס בקשת להחלפת רכב

ווישור – החלפת רכב
הגשת טופס בקשת להחלפת רכב

בקשה לשינוי או תוספת בפוליסה
בקשת עדכון שינויים בפרטי המבוטח הן בפוליסות הרכב והן בפוליסת הדירה

איילון – חיפוש שמאי
חיפוש שמאים לפי עיר בחברת איילון

כתב מינוי סוכן
הודעת סיום התקשרות עם סוכן הביטוח הקודם ובקשת התקשרות עם סוכנות אור

ביטול ביטוח החובה
בקשה לביטול תעודת חובה