ביטוח משכנתא

OR INSURANCE

ביטוח משכנתא

למה לבחור בביטוח משכנתא של אור ביטוח?

ביטוח משכנתא מורכב משני חלקים – ביטוח חיים וביטוח מבנה:

בעת לקיחת "משכנתא" מהבנק, על פי חוק הלווים מחויבים לערוך ביטוח חיים, מכיוון שזו הדרך הקלה והנוחה בה יכול הבנק להבטיח את החזר ההלוואה במקרה של פטירת הלווה חו"ח. כל אחד מבני הזוג מבוטח בנפרד על סכום ההלוואה שנלקחה מהבנק כך במקרה ונפטר לווה אחד חו"ח ההלוואה משולמת במלואה לבנק על ידי חברת הביטוח. מכיוון שעל פי חוק רשאי הלווה לבטח את "ביטוח המשכנתא" היכן שיחפוץ, לרוב הלווה יבחר לערוך את הביטוח היכן שהוא ישלם פחות.

מכיוון שעד שהלוואת המשכנתא נפרעת הנכס שייך גם לבנק יש להבטיח שהנכס לא יפגע וירד מערכו שכן במידה וזה קורה איזה תמריץ יהיה לשלם את המשכנתא?

ביטוח מבנה מכסה את השלד וכול שטחה הדירה (ריצפה, קירות, תקרה, כלים סניטריים , צמודי מבנה ועוד) ובנוסף את החלק היחסי של כול אחד בחלקים המשותפים (מדרגות חניה וכיוצא בזה).

חשוב לדעת שהבנק לא נותן כיסוי ביטוחי כנגד צד שלישי ומכיוון שנזקים רבים שחלים על הנכס שלנו עלולים גם להופיע אצל השכנים (פיצוץ בצנרת, שריפה) רצוי לבדוק שניתן הכיסוי הנ"ל. בנוסף ישנו כיסוי מיוחד המכסה גם את שווי עלות הקרקע כך במצב של נזק מוחלט מבוטח יכול פשוט לקחת כסף ולקנות דירה חדשה במקום חדש במקום לחכות להקמת הבניין מחדש מכספי הביטוח של כלל השכנים.

על פי חוק מחויב הלקוח אשר לוקח משכנתא לדאוג לו ולבת זוגתו (במידה ויש) לביטוח חיים על גובה המשכנתא אם הלקוח עורך ביטוח חיים שלא באמצעות הבנק הלקוח מחויב להגיש העתק של הפוליסה לבנק + נספח שיעבוד (נספח שיעבוד מבטיח שהבנק הוא המוטב הבלתי חוזר במקרה של פטירה של כל אחד מבני הזוג הלווים)

כמובן, במקרה והמשכנתא נלקחה בעבר יש צורך במה שנקרא הסבה (החלפת ביטוח משכנתא הקיים בבנק בביטוח המתאים ללקוח). ההסבה הזו נעשית על ידי "אור" וללא התערבות של הלקוח, כך שלמעט מחתימה על טפסים אין שום עבודה של הלקוח בדרך לחסכון כספי בעלות הביטוח.

בפרוש לא! הלקוח זכאי על פי חוק להעביר את ביטוח המשכנתא לאן שהוא חפץ ומאיזה סיבה שמתאימה לו ואין לכך קשר לתנאים של הלקוח במשכנתא או בבנק בכלל.

מכיוון שביטוח החיים למשכנתא הנו ביטוח אובליגטורי (חובה) הלקוח המשלם צריך להיות מחויב אך ורק לעצמו. כלומר אם לפני שנתיים לקוח העביר את המשכנתא מהבנק לחברה מסוימת והיום הוא גילה שהוא יכול לחסוך עוד כסף באם יבצע העברה נוספת של הביטוח לחברה מתחרה הוא יכול לבצע העברה ללא עכבות וללא קנסות.

מכיוון שמוצר המשכנתא הנו מוצר ארוך טווח כך גם החיסכון הוא ארוך טווח כך שאם החיסכון החודשי הוא "רק" 20 שקלים לתקופה של 20 שנה החיסכון לכל תקופת המשכנתא יכול להסתכם ב כ- 5,000 ש"ח ללא חישוב ריבית. ברוב המקרים החיסכון הוא גדול יותר ואפשר להגיע להפרשים של 50 וגם 100₪ בחודש בעלות ביטוח החיים בלבד!!! כך שהעברת הביטוח ל"אור" יכולה להסתכם בחיסכון של עשרות אלפי שקלים!!!

ביטוח חיים למשכנתא הינו ביטוח למקרה מוות מכל סיבה שהיא, אשר מכסה את הסכום ההלוואה הנותר לתשלום לבנק (יתרת ההלוואה). אם לאחר תשלום יתרת ההלוואה לבנק נותרו כספים אשר נכללו בפוליסה (הפרשים שיכולים להיווצר ממספר סיבות), כספים אלה יועברו למוטבים החוקיים של המבוטח. כל אחד מבין בני זוג מבוטח על מלוא יתרת ההלוואה, לכן במקרה שבו שני בני הזוג המבוטחים הלכו יחדיו לעולמם חו"ח (בתאונת דרכים, פיגוע וכו') סכום ביטוח אחד יכסה את יתרת ההלוואה בבנק, וסכום ביטוח שני יועבר למוטבים החוקיים של המבוטחים (בניגוד לפוליסה הנרכשת ע"י הבנק, שבה בכל מקרה כל הכסף יגיע לבנק). הביטוח מכסה את ההלוואה במשך כל תקופת המשכנתא, אלא אם כן בטווח פרק זמן זה עבר המבוטח את גיל 80.

כדי שהבנק יוכל לקבל פוליסה חלופית לזו שקיימת אצלו , הפוליסה הניתנת לבנק צריכה לעמוד בכמה פרמטרים שהבנק דורש.

  1. סכום הביטוח יעמוד על גובה יתרת ההלוואה לפחות.
  2. נספח שיעבוד אשר מבטיח שהבנק הוא המוטב הבלתי חוזר בפוליסת הביטוח.
  3. תום תקופת הביטוח יותאם לתאריך סיום תשלום המשכנתא.
  4. בנקים מסוימים דורשים מחברת הביטוח תשלום בעבור פיגורי חוב.

* חשוב לציין שביטוח המשכנתא ש"אור ביטוח" מציעה עונה על כל הדרישות של הבנקים.

*** ט.ל.ח – כל התנאים וההרחבות בכפוף לפוליסה.