נותני שירות

טבלת נותני שירות

 

נותני שירות למקרי חירום ללקוחות אור ביטוח

 

חברת ביטוח
נותני שירות בביטוח רכב
נותני שירות בביטוח דירה
רכב חלופי / גרירה וחילוץ
שבר שמשות
נזקי צנרת

מש"ל
מרכז שירות לקוחות איילון 6677*

להזמנת גרר

אוטו גלס
03-6507777
1-800-40-45-05

מוקד תביעות
073-2076066
6679*

שגריר מערכות
8888*
03-5578888

אוטו גלס
03-6507777
1-800-40-45-05

מילגם
5041*


נץ
9746*

דרכים
2008*

שגריר מערכות
8888*

אילן קאר גלאס
6620*
03-6534444

שגריר מערכות
8888*
03-5578888

אילן קאר גלאס
6620*
03-6534444

מוקד תביעות
073-2076066
6679*

 

דרכים 2008*
זברה 2113*

דרכים 2008*
אילן קאר גלאס 6620*

מוקד שירביט 2736*

ממס' 5202*
דרכים 2008*

אוטוגלס
1-800-404-505
א.א גלס
02-6409999

מוקד הכשרה
3453*

פמי פרמיום
03-9535611

אוטוגלס
1-800-404-505

מוקד מגדל
03-5688523