ביטוח רכב

סוגי ביטוח רכב

 

"אור" מעמידה לשירותכם סניפים ברחבי הארץ, בכל אחד מסניפנו תזכו לקבל שירות אישי, אמין מקצועי.
סוכן יתאים עבורך ביטוח רכב המתאים ביותר עבורך ובמחיר השווה לכל כיס.

ב"אור" דאגנו כבר להבין תוכניות ביטוח (פוליסות) עם כיסויים רחבים ומקיפים, הכוללות את מירב הכיסויים הנדרשים על מנת שאתה הלקוח תקבל את הפוליסה הטובה ביותר.

להתאמת פוליסה – צרו קשר ונציגנו ישמחו לעמוד לשירותכם בהקדם.

 

רכבך הוא רכוש יקר , כדאי ומומלץ לבטחו בביטוח רכב.

ישנם מספר סוגי ביטוח לרכב פרטי, באיזה ביטוח לבחור?

ביטוח רכב חובה:

ביטוח החובה נועד להגן עליך ולכסות תביעות גוף שתגיש או יוגשו נגדך במקרה של תאונה. כל מי שנוהג בכלי רכב מנועי במדינת ישראל מחויב לבטח את רכבו עם ביטוח חובה, כמו כן חייב לשאת תעודת חובה בתוקף בכל זמן נהיגתו ברכב.

ביטוח רכב חובה ע"פ חוק: לפי סעיף 2.א בפרק ב' של פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) תש"ל 1970 לא ישתמש אדם ולא יגרום ולא יניח לאדם אחר להשתמש ברכב מנועי, אלא אם יש על השימוש שלו או של האדם האחר באותו רכב, פוליסה בתוקף לפי דרישות החוק.

היקף הכיסוי: כפי שכבר הסברנו לעיל, החוק קובע כי האחריות המוחלטת לקיומה של פוליסה בתוקף הינה של הנוהג ברכב, ובמקרה תאונה עם נפגעים (ללא קשר למידת היותו אשם / לא אשם) גם אם הנפגע הוא הולך רגל.
במקרה זה חובתה של חב' הביטוח לפצות את הנפגעים. היקף הפיצוי (סכומי הפיצוי) – נקבע בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

תוקף הביטוח: ביטוח החובה יכנס לתוקף במועד בו הוחתמה תעודת החובה בחותמת הבנק, אך לא לפני התאריך הנקוב כיום תחילת הפוליסה ולא יאוחר מתאריך תום תקופת הביטוח.

ביטוח רכוש – מקיף / צד שלישי:

ביטוח זה הינו ביטוח רשות שאינו חובה.
מומלץ להוסיף לביטוח החובה אחד מהביטוחים הנ"ל על מנת להשלים את הכיסוי הביטוחי ולכסות את עצמך גם במקרה של תביעות רכוש.

ביטוח צד שלישי (ביטוח צד ג'): פוליסה זו מכסה אחריות בשל פגיעות ברכוש של צד שלישי בלבד ובגבולות אחריות לפיצוי ע"פ הנקבע בפוליסה.
(נזק לרכב המבוטח אינו מכוסה במסגרת הפוליסה) המבטח ישלם בשם המבוטח כל סכום שיידרש לשלם עקב מקרה ביטוח, עד לסכום שנקבע בפוליסה.

ביטוח מקיף: בנוסף לכיסוי "צד שלישי", יכסה הביטוח גם נזק שנגרם לרכב המבוטח.
מה כלול בביטוח מקיף?

גניבת הרכב

 • נזק שנגרם עקב גניבה, תוך כדי גניבה ובניסיון גניבת הרכב
 • נזק תאונתי לרכב מכל סוג שהוא
 • שריפת הרכב (אש , ברק, התפוצצות , התלקחות)
 • תביעות של צד שלישי
 • שיטפון, סערה, שלג וברד, התפרצות הר געש
 • מעשה זדון (שלא נעשה ע"י המבוטח או מי מטעמו)
 • ירידת ערך מסחרית של הרכב כתוצאה מנזק מכוסה

מה חשוב שיהיה בפוליסה?

בנוסף לכיסויים התקניים הכלולים בביטוח רכב המקיף / צד שלישי כדאי לרכוש בנוסף את הכיסויים שלהלן:

 • שירותי דרך וגרירה
 • שבר שמשות לרכב
 • ביטוח מערכות שמע (רדיו)
 • ביטוח לאביזרי הרכב
 • הגנה משפטית
 • כינון סכום הביטוח
 • רכב חליפי – למקרים של גניבת הרכב, טוטאלוס, תאונה

כיסויים נוספים ביטוח רכב מקיף ( כלולים בפוליסה חינם !!! )

 • גבולות אחריות כלפי צד שלישי מורחבים
 • טוטאלוס – בנזק לרכב שהינו 50% משווי הרכב – הרכב לא יתוקן (יינתן פיצוי מלא)
 • רכב חלופי – במקרה של גניבה וטוטאלוס, יינתן רכב חליפי מהיום הראשון ועד 23 יום
 • בתאונה – במוסך הסדר מהיום הראשון
 • בכל מוסך אחר מהיום השני
 • כינון סכום הביטוח (רב פעמי) – לאחר תאונה (נזק חלקי) יחזור סכום הביטוח לקדמותו ללא תוספת תשלום, ללא חשיבות אם תוקן במוסך הסדר או במוסך פרטי
 • הגנה משפטית
 • שבר שמשות – החלפת שמשה שנשברה ללא השתתפות עצמית
 • שירותי דרך וגרירה
 • כיסוי לרדיו דיסק / טייפ (ע"ב החלפה)
 • השתתפות עצמית בנזק – נמוכה במיוחד

** ניתן לרכוש כיסויים נוספים בתשלום.
*** ט.ל.ח – כל התנאים וההרחבות בכפוף לפוליסה.